Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


882545
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-09-17 17:10:50 Uchwała Nr I/176/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie opinii o mmożliwości sfinansowania deficytu budżetu ZG"Kwisa" przedstawionego w Uchwale Zgromadzenia ZG"Kwisa" Nr III/108/2017 z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ...
  2017-09-17 17:00:55 Zarządzenie Nr 1/2017 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 09.01.2017r
  2017-09-17 16:53:26 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NSD za okres od 1.01 - 30.06.2017
  2017-08-31 21:38:33 U C H W A Ł A N R III/46/2017 Uchwała Nr III/46/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa z dnia 31 lipca 2017r.w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za I półrocze 2017 roku, oraz informacji o kształtowaniu się WPF
  2017-07-16 11:45:13 Wleń
  2017-07-11 20:13:55 Związek Gmin Kwisa - dane podstawowe
  2017-07-11 20:11:51 Biuro Związku
  2017-06-22 21:09:03 Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" w dniu 3 marca 2017r.
  2017-06-22 21:02:57 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin "Kwisa"
  2017-06-22 20:45:57 Uchwała Nr III/108/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2017