Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1007518
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-03-21 21:07:36 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1.03.2019 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin"Kwisa"
  2019-03-17 15:13:16 Protokół Nr I/25/2019 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 24 stycznia 2019r.
  2019-03-13 20:36:06 Rb-Z sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kw.2018r.
  2019-03-13 20:23:13 Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kw.2018
  2019-03-13 20:08:00 Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jst Rb-NDS za od 1.01.31.12.2018
  2019-03-13 19:35:47 Rb-- 27 S
  2019-03-13 19:23:31 Uchwała Nr I/59 /2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 06 marca 2019r.w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA" na rok 2019.
  2019-03-13 19:07:53 Uchwała Nr I/59/ Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 marca 2019r.w sprawie z w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA" na rok 2019.
  2019-03-13 19:01:27 Uchwała Nr I/58/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 marca 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za rok 2018
  2019-03-13 18:54:38 Uchwała Nr I/58/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 marca 2019r.w sprawie przedstawienia srawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " Kwisa"za rok 2018