Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051695
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-06-20 18:28:23 Uchwała Nr I/40/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 06 maja 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Gmin "Kwisa" przedstawionego w Uchwale Zgromadzenia ZG"Kwisa" nr I/131/2019 zdnia 03 kwietnia 2019r....
  2019-06-20 18:23:37 Uchwała Nr I/31/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia ZG "Kwisa" w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZG "Kwisa" za 2018r.
  2019-06-20 18:16:50 Skład Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2018-2023
  2019-06-20 09:34:39 Siekierczyn
  2019-06-20 09:32:37 Lubomierz
  2019-06-20 09:30:55 Leśna
  2019-06-11 19:38:05 Protokół Nr I/27/2019 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 17 maja 2019r.
  2019-06-11 19:30:38 Uchwała Nr I/61/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2019
  2019-06-11 19:23:09 Uchwała Nr I/61/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa"na rok 2019r.
  2019-06-11 19:14:21 Uchwała Nr I/60/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wskazania banku do lokowania wolnych środków