Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


937323
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-03-04 15:27:03 Uchwałą nr I/92/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Gmin "Kwisa" przedstawionego w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr IV/113/2018 z dnia 31.01.
  2018-03-04 15:24:21 Uchwała nr I/92/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Gmin "Kwisa" przedstawionego w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr IV/113/2018 z dnia 31.01.
  2018-02-27 20:22:52 Protokół Nr IV /18/ 2018 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 16 lutego 2018r.
  2018-02-20 20:02:27 Sprawozdaie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NDSod 1.01.-31.12.2017r.
  2018-02-19 21:42:55 Uchwała Nr IV/114/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia organizatora XXVI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2018r.
  2018-02-19 21:39:52 Uchwała Nr IV/113/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 31 stycznia 2018r, w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin :Kwisa" na rok 2018
  2018-02-19 21:36:27 Uchwała Nr IV/112/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  2018-02-19 21:28:28 Uchwała Nr IV/113/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2018
  2018-02-19 21:22:23 Uchwała Nr IV/112/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 31 stycznia 2018r, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  2018-02-19 20:34:29 Protokół Nr IV/11/2018 posiedzenia Zgromadzenia Związku min "Kwisa" w dniu 31 stycznia 2018r. w gminie Gryfów Śl.