Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1222317
od 28 czerwca 2006
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2020-02-09 15:19:50 Zarządzenie Nr 8/2019 Przewodniczacego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 8 listopada 2019r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie..
  2020-02-09 14:43:07 Uchwała Nr I/140/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 grudnia 2029r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2020
  2020-02-09 14:37:21 Uchwała Nr I/140/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dni 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2020
  2020-02-09 14:13:27 Uchwała Nr I/139/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia WPF Związku Gmin "Kwisa"
  2020-02-09 13:59:22 Uchwała Nr I/139/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia WPF Związku Gmin "Kwisa"
  2020-02-09 13:24:16 Zarządzenie Nr 7/2019 Przewodniczącego ZarząduZwiązku Gmin "Kwisa" z dnia 29 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzcaji na dzień 31 grudnia 2019r.
  2020-02-09 13:18:26 Zarządzenie Nr 6/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 października 2019r. w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych
  2020-02-09 11:53:27 Zarządzenie Nr 5/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 października 2019r. w sprawie wypłaty urlopowego świadczenia i nie tworzenia ZFŚS
  2020-02-09 11:43:37 Protokół Nr I/32/2019 poseidzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 13 grudnia 2019r.
  2020-02-09 11:36:36 Protokół Nr I/18/2019 posiedzenia Związku Gmin "Kwisa" w dniu 17 grudnia 2019r. w gminie Bolesławiec